Uchwała Nr IV/11/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/10 z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Publikacja Uchwały IV/11/10 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr IV/12/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.     (Załączniki    1,   2   )

Publikacja Uchwały IV/12/10 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr IV/13/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwała Nr IV/14/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.   (Załączniki   1,   2,   3,   4,   5   )

Uchwała Nr IV/15/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Publikacja Uchwały IV/15/10 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr IV/16/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2011-2020.  Załączniki  1,   2  .                                                             Uchwała Nr 40/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Somianka, przyjętej w Uchwale Nr IV/16/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2011-2020.   

Publikacja Uchwały IV/16/10 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr IV /17/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Somianka na 2011 rok.   (Załączniki )

Publikacja Uchwały IV/17/10 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr IV/18/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.    "Mobilni w Somiance" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr IV/19/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na rok 2011.     (Załącznik)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-10 11:38:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 09:35:47
  • Liczba odsłon: 613
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552923]

przewiń do góry