WÓJT GMINY SOMIANKA


SG.523.13.2017
                                                                 Somianka, dnia 25.10.2017r.

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

       Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu w spółpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Programu.

 

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 9 listopada 2017 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl wraz z uzasadnieniem (w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”).

 

Wypełniony formularz można przesłać:

1)      listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)      lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 11 II piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 26 października 2017 r. do 9 listopada 2017 r.

                                                                                                                      

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat Programu. Bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy Teresa Lipska, pokój nr 12, tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

                                                                                                                                                                                 z up. Wójta

                                                                           /-/ Agnieszka Salwin

                                                                                 Zastępca Wójta

                                                                                             

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 25 października 2017r.

2)      na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 25 października 2017r.

3)      na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 25 października 2017r.Regulamin konsultowania

Formularz uwag

 Projekt Uchwały .............

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-25 12:55:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-25 13:09:49
  • Liczba odsłon: 342
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553001]

przewiń do góry