Uchwała Nr X/64/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2029
 
Uchwała Nr X/65/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018r.
 
Uchwała Nr X/66/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego
 
Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso
Publikacja Uchwały Nr X/67/19 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7935
 
Uchwała Nr X/68/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa
Publikacja Uchwały Nr X/68/19 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7936
Uchwała Nr 15.213.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr X/68/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa
 
Uchwała Nr X/69/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr X/69/19 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7937
 
Uchwała Nr X/70/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie przygotowania projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka
 
Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Somiance
Publikacja Uchwały Nr X/71/19 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7938
 
Uchwała Nr X/72/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somianka wotum zaufania
 
Uchwała Nr X/73/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2018 rok
 
Uchwała Nr X/74/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Somianka
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-26 11:06:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-07 08:56:19
  • Liczba odsłon: 411
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552528]

przewiń do góry