Uchwała Nr L/298/14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Uchwała Nr L/299/14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014r.w sprawie zmian w uchwale Nr XLV/270/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2014 - 2023.   (Załączniki:  1,   2)

Uchwała Nr L/300/14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
Publikacja Uchwały Nr L/300/14 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10400


Uchwała Nr L/301/14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barcice

Załącznik do uchwały Nr L/301/14

Uchwała Nr L/302/14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Mystkowskiej

Uchwała Nr L/303/14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Woli Mystkowskiej

Uchwała Nr L/304/14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego „Wyrównać szanse”

Uchwała Nr L/305/14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Uchwała Nr L/306/14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-30 13:46:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:38:05
  • Liczba odsłon: 506
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537033]

przewiń do góry