Uchwała Nr XXIII/123/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy.      (Załącznik)

Publikacja Uchwały Nr XXIII/123/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXIII/124/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Wiceprzeowdniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr XXIII/125/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania "Wyróżnienia Herbem Gminy Somianka".

Uchwała Nr XXIII/126/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego "Wyrównać szanse".

Uchwała Nr XXIII/127/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu gminy Somianka.

Publikacja Uchwały Nr XXIII/127/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włąścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka.

Publikacja Uchwały Nr XXIII/128/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXIII/129/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Uchwała Nr XXIII/130/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Uchwała Nr XXIII/131/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.

Uchwała Nr XXIII/132 /12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przejęcia przez Gminę Somianka zadania zarządzania drogami Powiatu Wyszkowskiego.

Uchwała Nr XXIII/133/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/99/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2012-2020.

Uchwała Nr XXIII/134/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku.     (Załączniki   1,    2,   2a,   3,   4 5   )

Publikacja Uchwały Nr XXIII/134/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3045

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-05 09:46:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 09:55:39
  • Liczba odsłon: 546
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554038]

przewiń do góry