Uchwała Nr XXIX/N/131/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowych Wypychach w filię oraz określenia struktury organizacyjnej.

Uchwała Nr XXIX/N/132/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

Uchwała Nr XXIX/N/133/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009r.

Uchwała Nr XXIX/N/134/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXVI/51/2001 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Publikacja Uchwały Nr XXIX/N/134/09 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -  http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXIX/N/135/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Popowo-Parcele.

Publikacja Uchwały Nr XXIX/N/135/09 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXIX/N/136/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Popowo-Parcele.

Publikacja Uchwały Nr XXIX/N/136/09 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXIX/N/137/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Podgórna.

Publikacja Uchwały Nr XXIX/N/137/09 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXIX/N/138/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie niedpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/N/139/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wysokości składki członkowskiej Gminy Somianka - członka wspierającego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Puszczy Białej i Kamienieckiej".

Uchwała Nr XXIX/N/140/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2009 rok.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-13 16:02:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 09:08:07
  • Liczba odsłon: 623
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554063]

przewiń do góry