Uchwała Nr XXIX/159/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.           Publikacja Uchwały Nr XXIX/159/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXIX/160/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.           Publikacja Uchwały Nr XXIX/160/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXIX/161/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.                                                                                           Publikacja Uchwały Nr XXIX/161/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXIX/162/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r.

Uchwała Nr XXIX/163/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XII/53/2007 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie wydzielenia z Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance-Gminnej Biblioteki Publicznej.  

Publikacja Uchwały Nr XXIX/163/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5905

Uchwała Nr XXIX/164/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wyróżnienia herbem gminy Somianka.                             Publikacja Uchwały Nr XXIX/164/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXIX/165/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Somianka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.                  Publikacja Uchwały Nr XXIX/165/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXIX/166/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Somianka.    (Załączniki)                                                                                  Publikacja Uchwały Nr XXIX/166/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXIX/167/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r.  w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance z Gminną Biblioteką Publiczną w Somiance.

Uchwała Nr XXIX/168/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance do Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego".   (Załącznik)

Uchwała Nr XXIX/169/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.    Publikacja Uchwały Nr XXIX/169/12 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-07 12:10:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 10:06:17
  • Liczba odsłon: 615
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544064]

przewiń do góry