Uchwała Nr XLVI/275/14 Rady Gminy Somianka z dnia 31.01.2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2014-2023    (Załącznik)

Uchwała Nr XLVI/276/14 Rady Gminy Somianka z dnia 31.01.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Publikacja Uchwały Nr XLVI/276/14 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10011


Uchwała Nr XLVI/277/14 Rady Gminy Somianka z dnia 31.01.2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XLVI/278/14 Rady Gminy Somianka z dnia 31.01.2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Publikacja Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1389

Uchwała Nr XLVI/279/14 Rady Gminy Somianka z dnia 31.01.2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Publikacja Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1390

Uchwała Nr XLVI/280/14 Rady Gminy Somianka z dnia 31.01.2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na rok 2014

Uchwała Nr XLVI/281/14 Rady Gminy Somianka z dnia 31.01.2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2014 rok 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-17 09:23:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-04 14:44:30
  • Liczba odsłon: 571
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544109]

przewiń do góry