Uchwała Nr XXIX/N/134/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXVI/51/2001 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Uchwała Nr XXIX/N/136/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Popowo-Parcele.

Uchwała Nr XXIX/N/137/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Podgórna.

Uchwała Nr XXIX/N/138/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie niedpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXXI/154/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia ragulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznanwania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.  (Załącznik)

Uchwała Nr XXXV/166/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy.

Uchwała Nr XXXV/171/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez gminę Somianka.

Uchwała Nr XXXVI/175/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Somianka.   (Załączniki 1,   2,   3,   4 ).

Uchwała Nr XXXVI/176/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2009r. z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/154/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczególowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr XXXVI/177/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/166/09 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy.

Uchwała Nr XXXVII/186/09 Rady Gminy Somianka z dnia 22 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo Kościelne.    (Załącznik 1)

Uchwała Nr XXXVII/187/09 Rady Gminy Somianka z dnia 22 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo-Parcele.

Uchwała Nr XXXVII/188/09 Rady Gminy Somianka z dnia 22 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo-Parcele.

Uchwała Nr XXXIX/197/09 Rady Gminy Somianka z dnia 30 pażdziernika 2009r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXV/142/2005 Rady Gminy Somianka z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Somianka.

Uchwała Nr XL/200/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Somianka.

Uchwała Nr XL/203/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 liostopada 2009r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XL/207/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała Nr XL/208/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niezcystości ciekłych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-25 08:41:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 08:41:09
  • Liczba odsłon: 369
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552816]

przewiń do góry