Somianka, dnia 10.12.2015 r.

SG.523.18.2015


Ogłoszenie o konsultacjach 

 

             Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Uchwały Rady Gminy Somianka w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Uwagi i propozycje do uchwały należy zgłaszać w terminie do dnia 18 grudnia 2015 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl wraz z uzasadnieniem (w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”).

 

Wypełniony formularz można przesłać:

1)      listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)   lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 11 II piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 11 grudnia 2015 r. do 18 grudnia 2015 r.

                                                                                                                      

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat Uchwały. Bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy Teresa Lipska, pokój nr 12, tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                          Z up. Wójta

                                                                                                                                        /-/ Teresa Lipska

                                                                                                                                          Sekretarz Gminy

                                                                                      …………………………….

                                                                                              (podpis osoby upoważnionej)

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 10 grudnia 2015r.

2)      na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 11 grudnia 2015r.

3)      na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 11 grudnia 2015r.

 


Formularz uwag

Regulamin konsultowania

Projekt Uchwały………..

Załączniki do projektu uchwały - 1,   2,   3,   4

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-11 10:10:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-11 10:22:51
  • Liczba odsłon: 337
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536930]

przewiń do góry