UCHWAŁA NR XXIX/150/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 02 grudnia 2005 roku

 

w sprawie nadania imienia por. pil. Stefana Okrzei Publicznej Szkole Podstawowej w Kręgach.

 

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. ) zm. w związku z § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół podstawowych (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkole Podstawowej w Kręgach nadaje się imię:

por. pil. Stefana Okrzei

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-06 14:14:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 14:14:48
  • Liczba odsłon: 510
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552483]

przewiń do góry