Uchwała Nr XXXII/190/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 luty 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/203/13 Rady Gminy Somianka z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty.

Uchwała Nr 10.218.2013 Kolegium RIO w Warszawie z dnia 7 maja 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXV/203/13 Rady Gminy Somianka z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty.

Uchwała Nr XXXV/204/13 Rady Gminy Somianka z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr XXXV/207/13 Rady Gminy Somianka z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo-Parcele.

Uchwała XXXVI/211/13 Rady Gminy Somianka z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo-Parcele.

Uchwała XXXVII/218/13 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2013r. o nieważności części Uchwały Nr XXXVII/218/13 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka.

Uchwała Nr XXXVIII/228/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ulasku.

Uchwała Nr XXXVIII/229/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu Opieki nad Zabytkami Gminy Somianka na lata 2013-2016".

Uchwała Nr XXXVIII/230/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance - w jedną instytucję kultury.

Uchwała Nr XXXVIII/232/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XLI/246/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 pażdziernika 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych niż Gmina Somianka osób fizycznych i prawnych prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Uchwała Nr XLII/252/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XLII/253/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XLII/254/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

Uchwała Nr XLII/255/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała Nr XLII/259/13 z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance.

Uchwała Nr XLII/260/13 z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/230/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance – w jedną instytucję kultury.

Uchwała Nr XLII/262/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka.

Uchwała Nr XLIV/265/13 z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/255/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała Nr XLV/274/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-26 13:53:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-08 10:35:18
  • Liczba odsłon: 397
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536974]

przewiń do góry