Uchwała Nr XXXVI/191/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 26 października 2006r.

 

w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasów ochronnych położonych w granicach administracyjnych Gminy Somianka.

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1999r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Gminy w Somiance wyraża pozytywną opinię w sprawie uznania lasów za ochronne:

Obręb leśny Leszczydół

Kategoria ochronności

Oddziały i pododdziały

Pow. w ha

Lasy wodochronne

191a, b, c, d, f. 192a, b, c, d, f, g, h, i, 193a, b, c, d, f, g, h, i, k, 194a, b, h, 194 c, i, 196a, b, d, h, i, 197a, d, f, g, h, 199h, i, k, 200b, c, d, f, g, 201a, b, c, d, g, h, i, j, k, l 202a, b, c, d, f, g, h, i, 203b, c, d, i, j, 204b, d, 209c, 210a, c, 211a, b, c, d, f, j, 212a, b, 220a, c, 223j, 224f, 228g, h, 229c, d, f, g, h, j, k, l, m 230c, 231d, f, g, 232f, g, j, 233a, b

230,11

Lasy stanowiące ostoję zwierząt

199b, 227b, c, d, 228a, b, c, 231a, b, c, 232a, b, c, h, i, k, l

52,53

R-m powierzchnia

282,64

Lasy w stosunku do których Nadleśnictwo wystąpi o pozbawienie charakteru ochronnego

194i, 195g, h, j, 196j, k, 197b, c, i, j, k, 198a, b, c, d, f, g, h, i, 199a, c, d, f, g, j, 203g, h, l, 204a, 210b, d,229a, n, 233c, d, f, g, h, i, j

102,43

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                           

                                                             /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-31 15:41:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-31 15:41:35
  • Liczba odsłon: 484
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552493]

przewiń do góry