WÓJT GMINY                                                                           

  SOMIANKA                                                   Somianka, dnia 8.08.2016r.

SG.523.11.2016

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

     Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Uchwały Rady Gminy Somianka w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

 

Uwagi i propozycje do uchwały należy zgłaszać w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl wraz z uzasadnieniem (w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”).

 

Wypełniony formularz można przesłać:

1)      listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)     lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 11 II piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 8 sierpnia 2016 r. do 16 sierpnia 2016r.                                                                                                           

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat Uchwały. Bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy Teresa Lipska, pokój nr 12, tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

                                                                                                                                                                                                                   Z up. WÓJTA

                                                                          /-/ Agnieszka Salwin

                                                                               Zastępca Wójta

                                                                          

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 8 sierpnia 2016 r.

2)     na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 8 sierpnia 2016 r.

3)     na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 8 sierpnia 2016 r.

 

Regulamin konsultowania

Formularz uwag

Projekt Uchwały Rady Gminy .............

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-08 13:21:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-08 13:45:02
  • Liczba odsłon: 385
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552987]

przewiń do góry