Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Somianka z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw utworzonych na terenie Gminy Somianka na temat zmian w statutach sołectw w zakresie wydłużenia kadencji organów wykonawczych
 
Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Somianka z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty
 
Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Somianka z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Somianka z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Somianka i sołtysów sołectw z terenu gminy Somianka
 
Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Somianka
 
Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa
 
Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki pomocniczej gminy – Sołectwa Somianka Zaszosie
 
Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2019 roku”
 
Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso
 
Uchwała Nr X/68/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa
Uchwała Nr 15.213.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr X/68/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa
 
Uchwała Nr X/69/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
 
Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Somiance
 
Uchwała Nr XI/78/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Somianka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 
Uchwała Nr XI/79/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Podgórna
 
Uchwała Nr XI/81/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somianka i określenia granic obwodów szkół podstawowych
 
Uchwała Nr XI/82/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso
 
Uchwała Nr XV/95/19 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Somiance
 
Uchwała Nr XV/96/19 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Woli Mystkowskiej im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego
 
Uchwała Nr XV/97/19 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego
 
Uchwała Nr XV/98/19 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
Uchwała Nr XV/99/19 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
Uchwała Nr XV/101/19 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance
 
Uchwała Nr XVI/113/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-06 08:36:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-07 10:13:01
  • Liczba odsłon: 186
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553991]

przewiń do góry