Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 04 stycznia 2010r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 08 stycznia 2010r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 27 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 02 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 10 marca 2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości.

Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XLI/209/09 z dnia 29 grudnia 2009r.  (Załączniki)

Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.      (Załączniki    1,   2 )

Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 19 marca 2010r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 22 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XLI/209/09 z dnia 29 grudnia 2009r.   (Załącznik 1)

Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XLI/209/09 z dnia 29 grudnia 2009r.    (Załączniki)

Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnetrznej w jednostkach organizacyjnych gminy w 2010r.   (Załącznik)

Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XLI/209/09 z dnia 29 grudnia 2010 roku.    (Załącznik)

Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XLI/209/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku.   (Załączniki)

Zarządzenie Nr 18/10 z dnia 4 maja 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance.

Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmian budżetowych. (Załączniki).

Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 24 maja 2010r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Somianka.

Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i ustalenia ceny czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiącej niezabudowaną część działki.

Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 02 czerwca 2010r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 02 czerwca 2010r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 02 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru beneficjentów Ostatecznych do projektu pt. "Taniec dobry na wszystko - aktywna forma edukacji dla dzieci i młodzieży" .....

Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 02 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Beneficjentów Ostatecznych do projektu pt. "Mobilni zawodowo - równanie szans mieszkańców Woli Mystkowskiej i okolic na terenie Gminy Somianka" ......

Zarządzenie Nr 28/2010 z dnia 02 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Beneficjentów Ostatecznych do projektu pt. "Mobilni zawodowo - równanie szans mieszkańców Somianki i okolic na terenie gminy Somianka" .....

Zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 09 czerwca 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/10 Wójta Gminy Somianka z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Somianka.

Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XLI/209/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku   (Załączniki).

Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XLI/209/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie  powołania członków komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Jackowie Górnym.

Zarządzenie Nr 34/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Ulasku.

Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 9 lipca 2010r w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej.

Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XLI/209/09 z dnia 29 grudnia 2009r.     (Załączniki)

Zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.    (Załączniki)

Zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulasku.

Zarządzenie Nr 39/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jackowie Górnym.

Zarządzenie Nr 40/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XLI/209/09 z dnia 29 grudnia 2009r.    (Załaczniki)

Zarządzenie Nr 41/2010 z dnia 28 września 2010r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

ZarządzenieNr 42/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XLI/209/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku.    (Załączniki)

Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 11 pazdziernika 2010r. w sprawie utworzenia systemu Stałych Dyżurów Wójta Gminy Somianka na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 13 pazdziernika 2010r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 29 pazdziernika 2010r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XLI/209/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku.     (Załączniki)

Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 02 listopada 2010r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz w sprawie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansów Gminy Somianka na lata 2011-2020r. 

Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. 

Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 50/2010 z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XLI/209/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

Zarządzenie Nr 51/2010 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XLI/209/09 z dnia 29 grudnia 2010r.   (Załączniki   1,   1a i 2   )

Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 03 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 53/2010 z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Somianka.

Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej do stosowania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance.

Zarządzenie Nr 56/2010 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XLI/209/09 z dnia 29 grudnia 2009r.      (Załączniki).

Zarządzenie Nr 57/2010 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-04 14:01:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-11 14:26:23
  • Liczba odsłon: 912
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541396]

przewiń do góry