Uchwała Nr XLVI/268/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2018-2023

Uchwała Nr XLVI/269/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018r. w sprawie:  zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku   (Uzasadnienie)
Publikacja Uchwały Nr XLVI/269/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2633  

Uchwała Nr XLVI/270/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Somianka w latach 2018-2021   (Załącznik)

Uchwała Nr XLVI/271/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2018 roku” 

Uchwała Nr XLVI/272/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018r. w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XLVI/273/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Somianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Publikacja Uchwały Nr XLVI/273/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2635

UCHWAŁA NR XLVI/274/18 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Somianka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych   (Uzasadnienie)
Publikacja Uchwały Nr XLVI/274/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2636

Uchwała Nr XLVI/275/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Somianka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024   (Załącznik)

Uchwała Nr XLVI/276/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 2018-2022”    (Uzasadnienie)
Publikacja Uchwały Nr XLVI/276/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2637

Uchwała Nr XLVI/277/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym    (Uzasadnienie)
Publikacja Uchwały Nr XLVI/277/18 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2638

Uchwała Nr XLVI/278/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi prowadzonym szkołom

Uchwała Nr XLVI/279/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance

Uchwała Nr XLVI/280/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2018 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-16 14:09:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-05 07:26:39
  • Liczba odsłon: 482
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543856]

przewiń do góry