UCHWAŁA Nr I/4/06

Rady Gminy Somianka

z dnia 27 listopada 2006 r.

 

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy

 

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się następujące stałe komisje Rady Gminy Somianka:

  1. Komisję Rewizyjną
  2. Komisję ds. Rolnictwa, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.
  3. Komisję ds. Samorządu, Zdrowia, Oświaty oraz Porządku Publicznego.

§ 2

Przedmiot działania Komisji oraz ich skład osobowy określą odrębne uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-01 10:14:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-01 10:14:03
  • Liczba odsłon: 596
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552775]

przewiń do góry