Somianka, dnia 21 września 2012 r.

SG.523.9.2012

 

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

 

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego: Uchwałę „zmieniającą uchwałę Nr XII/53/2007 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wydzielenia z Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance – Gminnej Biblioteki Publicznej”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka
do zapoznania się z projektem Uchwały.

 

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową
w dziedzinie objętej projektem uchwały.

 

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia
02 października 2012 r.
za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych
www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)      listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)      lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka pokój Nr 14
(I piętro) w godzinach urzędowania.

 

 

Termin konsultacji od 25 września 2012 r. do 02 października 2012 r.

                                                                                                                       

 

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Teresa Lipska pokój nr 12 (I piętro) tel. (29) 74 187 90 w. 36 .

 

                                                                                 Z up. Wójta

 

                                                                         /-/ Agnieszka Salwin

                                                                             Zastępca Wójta

                                                                      …………………………….

                                                                         (podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 24 września 2012 r.

2)     na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 24 września 2012 r.

3)     na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 24 września 2012 r.

 

 

Formularz uwag

Regulamin konsultowania

Projekt Uchwały ..........

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-24 19:23:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-24 19:23:09
  • Liczba odsłon: 323
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537161]

przewiń do góry