Somianka, dnia 2012.08.17

SG.523.5.2012

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach 

 

            Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Programu.

 

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 07 września 2012 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl wraz z uzasadnieniem  (w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”).

 

Wypełniony formularz można przesłać:

1)      listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)      lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 11 II piętro)          w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 21 sierpnia 2012 r. do 07 września 2012 r.

                                                                                                                       

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat Programu. Bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy Teresa Lipska pokój nr 12 tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

 

                                                                                                                            

                                                                                               Wójt

                                                                                    /-/ Andrzej Żołyński

                                                                                …………………………….

                                                                                        (podpis osoby upoważnionej)

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 17 sierpnia 2012 r.

2)     na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu …. sierpnia 2012 r.

3)     na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 17 sierpnia 2012 r.

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Somianka w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych programów współpracy Gminy Somianka............     (Załącznik)

Projekt Uchwały Rady Gminy Somianka w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Somianka .........

Formularz zgłoszenia uwag i propozycji do projektu prawa miejscowego

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-17 15:04:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-17 15:04:08
  • Liczba odsłon: 383
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543855]

przewiń do góry