Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży

 1. Osoba prowadząca sprawę:

Tadeusz Kuchta – inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i działalności gospodarczej, pokój nr 7 (parter) tel. (029) 741- 87 - 96 w. 41 lub 741-87-90 w. 35.

 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie (wzór w załączeniu),

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 • decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie ul. Daszyńskiego 28 07-200 Wyszków, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

 1. Opłaty:

1) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwoleń w wysokości:

 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Ta opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych opłacają na zasadach określonych w art. 11 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. Nr 147 z 2002 r. poz. 1231 z późn. zm.).

4. Terminy załatwienia sprawy:

termin podstawowy do 1 m-ca, sprawy szczególnie skomplikowane do 2 m-cy od daty złożenia podania.

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Somianka w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia.

6. Miejsce złożenia dokumentów:

  Urząd Gminy Somianka pokój Nr 7 (parter) w godz. 800- 1600.

7. Podstawa prawna:

art. 18. ust 1, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. Nr 147 z 2002 r. poz. 1231 z późn. zm.).

 

Wzór podania

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-11-28 12:17:08
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-09 12:21:40
 • Liczba odsłon: 755
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553973]

przewiń do góry