Uchwała Nr XLII/248/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Uchwała Nr XLII/249/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/238/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 października 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwała Nr XLII/250/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/239/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 października 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwała Nr XLII/251/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/240/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 października 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwała Nr XLII/252/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Publikacja Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=13220

Uchwała Nr XLII/253/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Publikacja Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=13221

Uchwała Nr XLII/254/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
Publikacja Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=13222

Uchwała Nr XLII/255/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
Publikacja Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=13223

Uchwała Nr XLII/256/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

Uchwała Nr XLII/257/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013-2020  (Objaśnienia Zał. 1,   Zał. 2 )

Uchwała Nr XLII/258/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r.
Publikacja Uchwały Nr XLII/258/13 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=9037

Uchwała Nr XLII/259/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance.
Publikacja Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=13224

Uchwała Nr XLII/260/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/230/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance w jedną instytucję kultury.
Publikacja Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=13225

Uchwała Nr XLII/261/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Uchwała Nr XLII/262/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka.
Publikacja Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=13226

Uchwała Nr XLII/263/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia konsultacji, w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w roku 2014.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-03 13:59:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-06 15:23:34
  • Liczba odsłon: 582
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536936]

przewiń do góry