Somianka, dnia 23.09.2014 r.

SG.523.7.2014

 

Ogłoszenie o konsultacjach 

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego: Uchwałę „w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych niż Gmina Somianka osób fizycznych i prawnych prowadzących niepubliczne przedszkola, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania
”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 30 września 2014 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)        listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)        emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)   lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka pokój Nr 14 (I piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 24 września 2014 r. do 30 września 2014 r.

                                                                                                                     

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Teresa Lipska pokój nr 12 (I piętro) tel. (29) 74 187 90 w. 36 .

                                                                                   

                                                                                                Z up. Wójta

                                                                                         /-/ Agnieszka Salwin

                                                                                              Zastępca Wójta

                                                                                               …………………………….

                                                                                           (podpis osoby upoważnionej)

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)       na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 23 września 2014 r.

2)       na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 23 września 2014 r.

3)       na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 23 września 2014 r.Formularz uwag

Regulamin konsultowania

Projekt Uchwały Rady Gminy ..........

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-23 16:17:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-23 16:17:23
  • Liczba odsłon: 345
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536946]

przewiń do góry