Uchwała Nr XXVI/118/08 z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków   (Załącznik).

Uchwała Nr XXVI/119/08 z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości   ( Załączniki:   1,   2,   3 ).

Uchwała Nr XXVI/120/08 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr XXVI/121/08 z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Uchwała Nr XXVI/122/08 z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka.

Uchwała Nr XXVI/123/08 z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/83/08 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakjłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia , na które przyznawane jest dofinansowanie.

Uchwała Nr XXVI/124/08 z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Somianka na lata 2008-2013.   ( Załącznik ).

Uchwała Nr XXVI/125/08 z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/67/07 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2008.   ( Załączniki ) .

Publikacja uchwały Nr XXVI/125/08 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- 

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-01 14:34:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 08:57:38
  • Liczba odsłon: 671
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536997]

przewiń do góry