Zarządzenie Nr 1/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i ustalenia ceny wyjściowej czynszu dzierżawnego do przetargu na dzierżawę nieruchomości (część działki oznaczonej numerem 1013 we wsi Kręgi).     
                                                                                                        
Zarządzenie Nr 2/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2012 Wójta Gminy Somianka z dnia 24 września 2012r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 3/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2013.

Zarządzenie Nr 4/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 5/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 6/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 7/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej oraz za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania.

Zarządzenie Nr 8/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Zarządzenie Nr 9/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 marca 2013r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 10/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 19 marca 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2013.

Zarządzenie Nr 11/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale i budynki mieszkalne.

Zarządzenie Nr 12/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. 

Zarządzenie Nr 13/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 13 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 14/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu.

Zarządzenie Nr 15/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 08 maja 2013r.  w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 16/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 maja 2013r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 17/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Somianka.

Zarządzenie Nr 18/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 02 lipca 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance.

Zarządzenie Nr 19/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 20/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 21/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 22/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 23/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej.

Zarządzenie Nr 24/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 01.08.2013r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Beneficjentów Ostatecznych do projektu pt. "Przedszkolak to ja" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie Nr 25/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 06.08.2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2013.

Zarządzenie Nr 26/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance.

Zarządzenie Nr 27/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej.

Zarządzenie Nr 28/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance.

Zarządzenie Nr 29/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 3 września 2013r. w sprawie prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 30/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2012 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 marca 2012r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 31/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 16 września 2013r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 32/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 26 września 2013r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance.

Zarządzenie Nr 33/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance.

Zarządzenie Nr 34/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 01 października 2013r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance.

Zarządzenie Nr 35/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance.

Zarządzenie Nr 36/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 28 października 2013r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance.

Zarządzenie Nr 37/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2009 Wójta Gminy w Somiance z dnia 15 września 2009r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli podatkowych.

Zarządzenie Nr 38/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 12 listopada 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/11 Wójta Gminy Somianka z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz powołania pełnomocnika do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Przeciwdziałania Narkomanii.

Zarządzenie Nr 39/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia do stosowania planu obrony cywilnej gminy Somianka.

Zarządzenie Nr 40/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 06 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Somianka   
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-14 15:14:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-09 14:12:24
  • Liczba odsłon: 1244
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543859]

przewiń do góry