Zarządzenie Nr K/21/05

Wójta Gminy Somianka

z dnia 24 października 2005 roku

 

w sprawie ustalenia Regulaminu organizowania i przeprowadzania konkursów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Somianka oraz na stanowiska pracy kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 a pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) – postanawiam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam Regulamin organizowania i przeprowadzania konkursów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Somianka oraz na stanowiska pracy kierowników gminnych jednostek organizacyjnych – stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                         

                                                              /-/ Marian Ryszard Skoczeń

 

   załączniki

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-10-27 15:07:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-27 15:07:21
  • Liczba odsłon: 15264
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552758]

przewiń do góry