UCHWAŁA Nr III/15/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 08 grudnia 2006 roku

 

w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta Gminy.

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. ) § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r.(Dz.U.Nr 146 poz. 1223 z póź. zm.) w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich u c h w a l a się co następuje :

 

§ 1.

Ustala się dla Wójta Gminy Somianka Pana Andrzeja Żołyńskiego dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego od dnia 05 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 05 grudnia 2006 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-12 13:45:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-12 13:45:38
  • Liczba odsłon: 482
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544037]

przewiń do góry