URZĄD GMINY SOMIANKA

                                                                                                                          Somianka, dnia 4 maja 2017r.

 

SG.523.5.2017

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego: „Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami”.


Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 12 maja 2017 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)      listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)      lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka pokój Nr 14 (I piętro) w godzinach urzędowania.

 

 

Termin konsultacji od 5 maja 2017 r. do 12 maja 2017 r.

                                                                                                                       

 

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Teresa Lipska pokój nr 12 (I piętro) tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

                                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                                                                                                                                                /-/ Andrzej Żołyński                                                                                                                                

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 4 maja 2017 r.

2)      na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 4 maja 2017 r.

3)      na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 4 maja 2017 r.

 

Regulamin konsultowania

Formularz uwag

Projekt Uchwały ……

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-04 13:02:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-04 13:05:03
  • Liczba odsłon: 382
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553158]

przewiń do góry