UCHWAŁA Nr VI/33/07

Rady Gminy Somianka

z dnia 27 marca 2007 r.

 

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia o obowiązku lustracyjnym

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy – o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego – w związku z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-02 12:02:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-02 12:02:26
  • Liczba odsłon: 439
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541419]

przewiń do góry