Uchwała Nr XXV N/149/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2016 - 2023

Uchwała Nr XXV N/150/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15
Publikacja Uchwały Nr XXV/N/150/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=11900

Uchwała Nr XXV N/151/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr XXV/N/151/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=7728

Uchwała Nr XXV N/152/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Publikacja Uchwały Nr XXV/N/152/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=7729

Uchwała Nr XXV N/153/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka

Publikacja Uchwały Nr XXV/N/153/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=7730

Uchwała Nr XXV N/154/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w Somiance-Parcele 25b (parter budynku Ośrodka Zdrowia) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Uchwała Nr XXV N/155/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Somianka

Uchwała Nr XXVN/156/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Somianka

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-25 12:44:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-03 11:40:37
  • Liczba odsłon: 556
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552966]

przewiń do góry