Somianka, dnia 21.01.2016 r.

SG.523.1.2016

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach 

 

   Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Uchwały Rady Gminy Somianka zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości ”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Uwagi i propozycje do uchwały należy zgłaszać w terminie do dnia 28 stycznia 2016 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl wraz z uzasadnieniem (w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”).

 

Wypełniony formularz można przesłać:

1)     listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)     emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)     lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 11 II piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 21 stycznia 2016 r. do 28 stycznia 2016 r.

                                                                                                                      

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat Uchwały. Bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy Teresa Lipska, pokój nr 12, tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

                                                                                  

                                                                                                         Z up. Wójta

                                                                                                     /-/ Teresa Lipska

                                                                                                      Sekretarz Gminy

                                                                                           

                                                                                              

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 21 stycznia 2016 r.

2)    na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 21 stycznia 2016 r.

3)    na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 21 stycznia 2016 r.

 

Formularz uwag

Regulamin konsultowania

Projekt Uchwały .......

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-21 13:51:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-21 13:51:49
  • Liczba odsłon: 366
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537159]

przewiń do góry