Uchwała Nr XXX/141/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Publikacja Uchwały Nr XXX/141/09 w Dzienniku Urzędowy Województwa Mazowieckiego -

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXX/142/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego pn. "Wyrównać szanse" w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr XXX/143/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popowo Kościelne.    (Załącznik)

Uchwała Nr XXX/144/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Wypychy.    (Załącznik)

Uchwała Nr XXX/145/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Mystkowska.    (Załącznik)

Uchwała Nr XXX/146/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Somianka-Parcele.     (Załącznik)

Uchwała Nr XXX/147/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ulasek.    (Załącznik)

Uchwała Nr XXX/148/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wólka Somiankowska.     (Załącznik)

Uchwała intencyjna Rady Gminy Somianka Nr XXX/149/09 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy na 2010 rok środków finansowych na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie "Odnowa i rozwój wsi".

Uchwała intencyjna Rady Gminy Somianka Nr XXX/150/09 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy na 2010 rok środków finansowych na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie "Odnowa i rozwój wsi".

Uchwała Nr XXX/151/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2009.    (Załączniki)

Uchwała Nr XXX/152/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Somianka do realizacji projektu "Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne" w ramach Priorytetu IX Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-03 15:43:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 09:09:32
  • Liczba odsłon: 612
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537167]

przewiń do góry