Uchwała Nr XXXV/202/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa

Uchwała Nr XXXV/203/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie niedochodzenia czynności cywilnoprawnych przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł
Publikacja Uchwały Nr XXXV/203/17 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5370

Uchwała Nr XXXV/204/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr XXXV/204/17 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5371

Uchwała Nr XXXV/205/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Publikacja Uchwały Nr XXXV/205/17 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5372

Uchwała Nr XXXV/206/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 514/2 w Popowie Kościelnym i odstąpienie od obowiązku przetargu

Uchwała Nr XXXV/207/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Somianka na lata 2016-2023  (Załącznik)

Uchwała Nr XXXV/208/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania pobranej dotacji
Publikacja Uchwały Nr XXXV/208/17 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5373
Uchwała Nr 14.100.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXV/208/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017r.

Uchwała Nr XXXV/209/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/145/12 z dnia 31 sierpnia 2012r.

Uchwała Nr XXXV/210/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie  zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXXV/211/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016r
Publikacja Uchwały Nr XXXV/211/17 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=8173

Uchwała Nr XXXV/212/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Uchwała Nr XXXV/213/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-08 11:25:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-04 13:16:19
  • Liczba odsłon: 477
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537149]

przewiń do góry