URZĄD GMINY

   SOMIANKA

Somianka, dnia 10.03.2016 r.

Pl.523.1.2016

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

      Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego „Uchwałę w sprawie  wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2016 roku”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka
do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową  w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 17 marca 2016r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)     listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)     emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)     lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój Nr 14 II piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 10 marca 2016 r. do  17 marca 2016 r.

                                                                                                                       

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Pepłowski Mateusz pokój nr 8 tel. (29) 74 187 90 w. 43 .

 

 

                                                                                                             z up. Wójta

/-/ Teresa Lipska

Sekretarz Gminy

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 10 marca 2016 r.

2)     na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 10 marca 2016 r.

3)     na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 10 marca 2016 r.Formularz uwag

Projekt Uchwały ...........

Załącznik do Projektu Uchwały

Regulamin konsultowania .......


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-10 12:15:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-10 12:15:09
  • Liczba odsłon: 324
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537280]

przewiń do góry