ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

                                                                                                         

1. OSOBA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 5, 

      tel. (0-29)-741-87-96 wew. 42

2. WYMAGANE DOKUMENTY:

1)       wniosek w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   

2)       wniosek powyższy należy złożyć w terminach: od 1 lutego do końca lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

3)       załączniki:

·         Faktury VAT lub kopie faktur VAT , stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. W przypadku przedłożenia kopii faktur - należy przedłożyć do wglądu oryginały faktur.

·         Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

3. OPŁATY

Decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej – załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827, z późn. zm.) załącznik część I pkt 53, ppkt 6.

4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1)       decyzja wydana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy,

2)       wypłaty zwrotu następować będą w terminach od 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz od 1 października  do 31 października.

 

5 . MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

    Urząd Gminy Somianka, „Podatki” pokój nr 5 (parter) w godz. 8 00 -16 00        

 

6. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Somianka w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

7. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju   napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340).

 

wzór wniosku

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-09-12 15:20:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-19 11:31:56
  • Liczba odsłon: 763
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537112]

przewiń do góry