Przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

 1. Osoba prowadząca sprawę:

  Barbara Mróz insp. ds. wymiaru podatku i opłat, pok. nr 5 (parter), tel.(29) 74-187- 90 w. 42.

   

 2. Wymagane dokumenty:

  1. wniosek w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej,

  2. zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych, wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami stwierdzającymi wysokości tych wydatków,

  3. decyzja w sprawie wydania pozwolenia na budowę (modernizację) budynku inwentarskiego (budowli),

  4. decyzja w sprawie oddanego budynku (budowli) do użytkowania.

 1. Opłaty:                                                                                                               Czynność nie podlega opłacie.


  4.  Termin załatwienia sprawy:

Termin podstawowy do 1 m- ca, sprawy szczególnie skomplikowane do 2 m-cy od dnia złożenia wniosku.

 1. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Wójta Gminy Somianka w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji.

   6.  Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Somianka (sekretariat), pokój nr 12 (I piętro) w godz. 8 00 –16 00 .

   7.  Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 – 4 i art. 13 d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. poz. 617 z pożn. zm) oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.).

 

Wzór wniosku

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-15 15:31:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 10:43:27
 • Liczba odsłon: 587
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537219]

przewiń do góry