Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z akt stanu cywilnego                (akty: urodzeń, małżeństw, zgonów)

 

1.    Osoba prowadząca sprawę :

Marianna Krakowiecka - Kierownik USC, ewidencji ludności i spraw obywatelskich, pok.

nr 3 (parter), tel. (29) 741-87-96 w. 46.

  

2.    Wymagane dokumenty:

1)     wniosek o wydanie odpisu,

2)     dowód osobisty, w przypadku odbierania odpisu.

Odpisy z ksiąg stanu cywilnego wydajemy osobie spokrewnionej w linii prostej, wstępnemu i zstępnemu, rodzeństwu, małżonkowi, przedstawicielowi ustawowemu oraz na żądanie Sądu, Prokuratury lub osoby, która wykaże
w tym interes prawny.

 

3.    Opłaty:

Skarbowa płatna gotówką w kasie Urzędu lub na rachunek B/S Ostrów Mazowiecka   O/Somianka Nr 66 8923 1076 0600 0824 2006 0001:

 

1)     za wydanie odpisu skróconego           -   22,00 zł,

2)     za wydanie odpisu zupełnego             -   33,00 zł.

   

Nie pobiera się opłaty skarbowej m. in. za wydanie odpisów z akt stanu cywilnego dla celów: alimentacyjnych, KRUS, WKU, ZUS, odpisów wydawanych w celu wymiany dowodu osobistego, odpisów zupełnych wydawanych w sprawach paszportowych - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.    o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1282, z późń. zm.).

  

4.    Termin załatwienia sprawy:

Odpis wydawany jest od ręki. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, najpóźniej w terminie 7 dni, od dnia złożenia wniosku.

 

5.    Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

6.    Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Somianka, pokój nr 3 (parter) w godz. od 800 do 1600.

 

7.    Podstawa prawna:

Art. 79 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, z późn. zm.).

 

  

 

 

                                                                               Somianka, dnia ..............................

............................................        

              (imię i nazwisko)

 

............................................       

             (adres zamieszkania)

 

 

                                                                                                  URZĄD STANU CYWILNEGO

                                                                  W SOMIANCE

 

 

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU:

 

                    Zwracam się z prośbą o wydanie odpisu skróconego (zupełnego) aktu urodzenia, małżeństwa, aktu zgonu 1

 

Na nazwisko ............................................................................................................

Imię i  nazwisko rodowe ..........................................................................................

Data i miejsce urodzenia .........................................................................................

Data i miejsce małżeństwa ......................................................................................

Data i miejsce zgonu ...............................................................................................

Stopień pokrewieństwa.......................................................................................... 2

 

Odpis potrzebny jest w celu przedłożenia w..................................................

.............................................................. w sprawie .................................................

.................................................................................................................................

 

 

...............................                      (podpis wnioskodawcy)

.....................................................     

             (podpis pracownika przyjmującego wniosek)

 

Opłata skarbowa:

1)     odpis skrócony   - 22,00 zł                                          

2)     odpis zupełny      - 33,00 zł

                           

 

 

Kwituję odbiór w/w dokumentu Somianka, dnia ....................................

 1 właściwe podkreślić

2 Właściwe wypełnić

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-16 11:30:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-25 13:05:03
  • Liczba odsłon: 1098
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541435]

przewiń do góry