UCHWAŁA NR V/27/2007

Rady Gminy Somianka

z dnia 14 lutego 2007 r.

 

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo –Parcele

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się nazwy ulic w miejscowości Popowo – Parcele następującym drogom publicznym oznaczonym numerami ewidencyjnymi :

ul. Malwowa”- dla działki nr 43/1, 43/6, 43/13, 42/7

ul. Storczykowa ” - dla działki nr 45/10

ul. Polnej Róży”- dla działki nr 48/12

ul. Jaśminowa”- dla działki nr 49/11

ul. Zacisze ” - dla działki nr 51/8 i 52/9

ul. Mariusza Dmochowskiego”- dla część drogi nr 193 od drogi powiatowej do „ ulicy Leśnej”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-22 15:41:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-22 15:41:24
  • Liczba odsłon: 484
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544056]

przewiń do góry