WÓJT GMINY SOMIANKA                                                                                                             Somianka, dnia 14 listopada 2017r.  

SG.523.15.2017

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego: „Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance ”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 21 listopada 2017 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

1)      listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)      lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka pokój Nr 14 (I piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 14 do 21 listopada 2017r.

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Teresa Lipska pokój nr 12 (I piętro) tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

                                                                           Z up. WÓJTA

                                                                    /-/ Agnieszka Salwin    

                                                                         Zastępca Wójta                                                                                               

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 14 listopada 2017r.

2)      na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 14 listopada 2017r.

3)      na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 14 listopada 2017r. Regulamin konsultowania

Formularz uwag

  Projekt Uchwały .............

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-14 14:19:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-14 14:21:22
  • Liczba odsłon: 331
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552731]

przewiń do góry