Rozgraniczenie nieruchomości

 1. Osoba prowadząca sprawę:

Mariola Mróz insp. ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, pok. nr 8 (parter), tel. (029) 741- 87 - 96 w. 43.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o rozgraniczenie nieruchomości,

  2. dokument potwierdzający prawo własności gruntu (akt notarialny, postanowienie sądu itp.),

  3. wypis z ewidencji gruntów (wydany przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, pokój nr 25 - parter).

 1. Opłaty:

Podanie zwolnione z opłaty skarbowej – załącznik do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej część I pkt 12 (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

  4.  Termin załatwienia sprawy:

Termin podstawowy do 1 m-ca, sprawy szczególnie skomplikowane do 2 m-cy od dnia złożenia wniosku.

 1. Tryb odwoławczy:

  1. na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie,

  2. strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać przekazania sprawy właściwemu sądowi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 1. Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy w Somiance – pok. nr 14 (I piętro) w godz. 8 00 -16 00 .

  7.   Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z póź. zm.).

 

Wzór wniosku

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-15 13:09:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-04 14:19:03
 • Liczba odsłon: 806
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541427]

przewiń do góry