Somianka, dnia 3.02.2016 r.

SG.523.5.2016

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

        Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Uchwały Rady Gminy Somianka w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem zmian w Programie.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 17 lutego 2016 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl wraz z uzasadnieniem (w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”).

Wypełniony formularz można przesłać:

1)      listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)      lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 11 II piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 3 lutego 2016 r. do 17 lutego 2016 r.                                                                                                                  

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat zmian w Programie. Bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy Teresa Lipska, pokój nr 12, tel. (29) 74 187 90 w. 36.

                                                                                                                                           Z up. Wójta

                                                               /-/ Agnieszka Salwin

                                                                  Zastępca Wójta

                                                                                             

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 3 lutego 2016 r.

2)      na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 3 lutego 2016 r.

3)      na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 3 lutego 2016 r.

 

 

Formularz uwag

Projekt Uchwały - zmiana programu współpracy ......

Regulamin konsultowania programów współpracy.......


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-03 12:16:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-03 13:44:22
  • Liczba odsłon: 354
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552855]

przewiń do góry