Uchwała Nr XXXI/153/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr XXXI/154/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia ragulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznanwania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.   (Załącznik)

Publikacja Uchwały Nr XXXI/154/09 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr XXXI/155/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2009.   (Załącznik)

Uchwała Nr XXXI/156/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne gminy dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Uchwała Nr XXXI/157/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Somianka do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn: 1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", 2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-05 14:22:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 09:10:25
  • Liczba odsłon: 665
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554027]

przewiń do góry