Somianka, dnia 19 września 2012 r.

In.523.1.2012

  

Ogłoszenie o konsultacjach

 

      Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego „Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych” z dnia 19 września 2012 r.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

 

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

 

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 26 września 2012 r.                za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)      listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)      lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka pokój Nr 14
(I piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 20 września 2012 r. do 26 września 2012 r.

                                                                                                                       

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Jan Szumowski pokój nr 6 (parter) tel. (29) 74 187 90 w. 41 .

 

                                                                              w/z Wójta Agnieszka Salwin

                                                                z-ca Wójta

                                                                                 …………………………….

                                                                                  (podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 19 września 2012 r.

2)     na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 19 września 2012 r.

3)     na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 19 września 2012 r.

 

Projekt Uchwały........

Regulamin konsultowania

Formularz uwag

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-19 15:58:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-19 15:58:53
  • Liczba odsłon: 342
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554016]

przewiń do góry