Zarządzenie Nr 1/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie prawa pierwokupu
 
Zarządzenie Nr 2/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie prawa pierwokupu
 
Zarządzenie Nr 3/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie prawa pierwokupu
 
Zarządzenie Nr 4/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
 
Zarządzenie Nr 5/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 28 stycznia 2019r.  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
 
Zarządzenie Nr 6/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 31 stycznia 2019r.  w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somianka
 
Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 marca 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia wyborów sołeckich
 
Zarządzenie Nr 8/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 19 marca 2019r. zmieniające Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 marca 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia wyborów sołeckich
 
Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 21 marca 2019r. zmieniające Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 marca 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia wyborów sołeckich
 
Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie prawa pierwokupu
 
Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie prawa pierwokupu
 
Zarządzenie Nr 12/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie prawa pierwokupu
 
Zarządzenie Nr 13/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 6 maja 2019r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/18 Wójta Gminy Somianka z dnia 2 października 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , przeciwdziałania narkomanii oraz powołania pełnomocnika do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Przeciwdziałania Narkomanii
 
Zarządzenie Nr 14/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 6 maja 2019r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 maja 2019r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale i budynki mieszkalne
 
Zarządzenie Nr 16/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 maja 2019r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Somianka
 
Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somianka na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej
 
Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 5 lipca 2019r. w sprawie prawa pierwokupu
 
Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 
Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Somiance
 
Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie prawa pierwokupu
 
Zarządzenie Nr 22/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Somiance
 
Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 164 położonej we wsi Wola Mystkowska
 
Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 10 września 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Somiance
 
Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 10 września 2019r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Somianka
 
Zarządzenie Nr 26/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 20 września 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance do potwierdzenia sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej
 
Zarządzenie Nr 27/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 23 września 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 10 września 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Somiance
 
Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 1 października 2019r. w sprawie prawa pierwokupu
 
Zarządzenie Nr 29/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 1 października 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
 
Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 3 października 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz powołania pełnomocnika do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Przeciwdziałania Narkomanii
 
Zarządzenie nr 31/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 3 października 2019r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Somianka
 
Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 4 października 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulasku
 
Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 4 października 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Somiance
 
Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 października 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 3 października 2019r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Somianka
 
Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Zarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie prawa pierwokupu
 
Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 12 listopada 2019r.  w sprawie
powołania komisji do przeprowadzania kontroli podatkowych
 
Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie prawa pierwokupu
 
Zarządzenie Nr 39/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie prawa pierwokupu
 
Zarządzenie Nr 40/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie prawa pierwokupu
 
Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Somianka
 
Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości (części nieruchomości) przeznaczonych do oddania w użyczenie
 
Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Somianka z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia opłaty za wynajem oraz zasady wynajmu stanowiska handlowego w hali targowej na Targowisku "Mój Rynek" w Somiance
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-15 09:38:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-11 16:35:15
  • Liczba odsłon: 754
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536950]

przewiń do góry