Wydanie wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somianka

 

  1. Osoba prowadząca sprawę:

Sylwia Mosakowska- podinsp. ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, pok. nr 8 (parter), tel. (29) 741-87-96    w. 43.

  1. Wymagane dokumenty:

              1) wniosek o wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego,

2) w przypadku wydania wypisu jako załącznika do pozwolenia na budowę należy do wniosku dołączyć mapę do celów projektowych – szt. 2, wykonaną przez uprawnionego geodetę.

   3.     Opłaty:

            1)  skarbowa  

                   -  do 5 stron - 30 zł,

              -  powyżej 5 stron - 50 zł.

    Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy  BS Ostrów Maz. O/Somianka Nr 66 8923 1076 0600 0824 2006 0001.

   4.   Terminy załatwienia sprawy:

  Do 7 dni od dnia złożenia wniosku i uiszczenia opłaty skarbowej.

  5.    Tryb odwoławczy:

             Nie przysługuje.

   6.   Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy Somianka – Sekretariat Urzędu (pok. nr 14, I piętro) w godz. 8 00 -16 00 .

   7.   Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r.  poz. 778, z późn. zm.).

8. Inne informacje

W przypadku gdy przedmiotowa działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somianka wydawane jest zaświadczenie.

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł.

 

wzór wniosku o wydanie wypisu

wzór wniosku o wydanie zaświadczenia


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-13 15:40:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-09 11:40:02
  • Liczba odsłon: 2909
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552997]

przewiń do góry