Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
424 Dostawa autobusu (22+1, w tym 3 miejsca dla wózków inwalidzkich) przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D w celu likwidacji barier transportowych w Gminie Somianka Bogdan Krysiak 2021-01-04
414 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2020-12-15
421 Dostawa oleju opałowego do budynków organizacyjnych Gminy Somianka w roku 2021 (II) Bogdan Krysiak 2020-12-04
419 Dostawa oleju opałowego do budynków organizacyjnych Gminy Somianka w roku 2021 Bogdan Krysiak 2020-11-23
416 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu czterech kompletnych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu: "Odnawialne Żródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory" Bogdan Krysiak 2020-09-14
408 Przebudowa drogi gminnej nr 440414W Stare Kozłowo - Nowe Kozłowo Bogdan Krysiak 2020-02-11
405 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Somianka w roku 2020 w okresie 1.01.2020 - 31.08.2020 Bogdan Krysiak 2019-12-06
401 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (III) Bogdan Krysiak 2019-08-23
400 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Bogdan Krysiak 2019-07-30
399 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Bogdan Krysiak 2019-05-08
395 Żwirowanie, profilowanie i uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Somianka w roku 2019 Bogdan Krysiak 2019-03-04
390 Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Stary Mystkówiec (2) Bogdan Krysiak 2018-10-23
391 Przebudowa drogi gminnej Nr 440402W Nowe Wypychy - Stary Mystkówiec etap II Bogdan Krysiak 2018-10-18
389 Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Stary Mystkówiec Bogdan Krysiak 2018-09-27
388 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu: "Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory" Bogdan Krysiak 2018-09-18
385 Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Somianka w roku szkolnym 2018/2019 Bogdan Krysiak 2018-08-01
382 Przebudowa drogi gminnej nr 440414W Stare Kozłowo-Nowe Kozłowo Bogdan Krysiak 2018-06-26
375 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji grzewczych (pompy ciepła), fotowoltaicznych i solarnych w ramach projektu: „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory" Bogdan Krysiak 2018-06-22
381 Przebudowa drogi gminnej nr 440414W Stare Kozłowo - Nowe Kozłowo Bogdan Krysiak 2018-06-12
377 Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Somianka w miesiącu czerwcu 2018r. oraz w roku szkolnym 2018/2019 Bogdan Krysiak 2018-06-11
376 Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach” Bogdan Krysiak 2018-05-17
374 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Wypychy Bogdan Krysiak 2018-05-14
366 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2018-03-23
359 Hala targowa i wiata targowa w ramach projektu "Mój Rynek” Bogdan Krysiak 2017-12-28
358 ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI STARE WYPYCHY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SOMIANKA – PARCELE I SOMIANKA, BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SOMIANKA ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SOMIANKA” - „Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka-Parcele i Somianka oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka, gmina Somianka, powiat wyszkowski” - IV Bogdan Krysiak 2017-11-03
357 Sprzedaż pojazdu marki Volkswagen Transporter T4 - III przetarg Bogdan Krysiak 2017-10-31
355 ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI STARE WY PYCHY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SOMlANKA-PARCELE I SOMłANKA, BUDOWA SlECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SOMlANKA ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SOMlANKA - Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka-Parcele i Somianka oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka, gmina Somianka, powiat "wyszkowski Bogdan Krysiak 2017-10-10
354 Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Popowo-Letnisko (III przetarg) Bogdan Krysiak 2017-10-02
353 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka – Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka”- „Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka-Parcele i Somianka oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Somianka, gmina Somianka, powiat wyszkowski” Bogdan Krysiak 2017-08-22
351 Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska Bogdan Krysiak 2017-08-22
349 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Somianka-Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w m. Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka - "Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w m. Somianka-Parcele i Somianka oraz budowie sieci wodociągowej w m. Somianka, gmina Somianka, powiat wyszkowski" Bogdan Krysiak 2017-08-03
350 Sprzedaż pojazdu marki Volkswagen Transporter T4 - II przetarg Bogdan Krysiak 2017-07-27
347 Sprzedaż pojazdu marki Volkswagen Transporter T4 Bogdan Krysiak 2017-06-30
344 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2017-05-04
336 Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym Wola Mystkowska Bogdan Krysiak 2016-11-04
335 Sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych numerami 248,1106,1111, położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko (III przetarg) Bogdan Krysiak 2016-11-04
337 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka z 2017r. Bogdan Krysiak 2016-10-31
332 Sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych numerami 248,1106,1111, położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2016-09-06
329 Sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej numerem 164 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Mystkowska Bogdan Krysiak 2016-08-01
330 Sprzedaż pojazdu marki Skoda Octavia - II przetarg Bogdan Krysiak 2016-07-26
327 Sprzedaż pojazdu marki Skoda Octavia Bogdan Krysiak 2016-07-26
326 Sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych numerami 248,1106,1111, położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2016-07-19
194 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na obszarze administracyjnym Gminy Somianka w okresie od 15 lutego 2012r. do31 grudnia 2012r. Bogdan Krysiak 2016-02-04
316 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka – II ogłoszenie Bogdan Krysiak 2016-01-15
315 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2015-12-11
292 Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej poprzez wymianę pieca wraz z osprzętem Bogdan Krysiak 2014-09-23
283 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt audiowizualny, multimedialny, RTV i AGD Bogdan Krysiak 2014-07-22
285 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka – dostawa mebli, wyposażenia wypoczynkowego i wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki, wyposażenia do toalet, kuchni. Bogdan Krysiak 2014-07-22
248 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Popowo Kościelne – II ogłoszenie Bogdan Krysiak 2013-08-07
234 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej Bogdan Krysiak 2013-07-26
244 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Popowo Kościelne Bogdan Krysiak 2013-07-05
241 Dostawa destruktu na drogi gminne i powiatowe -II Bogdan Krysiak 2013-06-21
240 Dostawa destruktu na drogi gminne i powiatowe Bogdan Krysiak 2013-05-24
221 Wykonanie usługi polegającej na wycince drzew z pasa drogowego i otoczenia wraz z zakupem drewna uzyskanego z tej wycinki - II Bogdan Krysiak 2012-11-29
218 Wykonanie usługi polegającej na wycince drzew z pasa drogowego i otoczenia wraz z zakupem drewna uzyskanego z tej wycinki Bogdan Krysiak 2012-11-13
212 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2012-11-06
200 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Letnisko (III) Bogdan Krysiak 2012-06-29
198 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Letnisko (II) Bogdan Krysiak 2012-05-11
195 Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu” Bogdan Krysiak 2012-02-09
191 Sprzedaż pojazdu marki Daewoo Lublin II 3554 będący własnością Gminy Somianka Bogdan Krysiak 2012-01-03
192 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na obszarze administracyjnym Gminy Somianka w okresie od stycznia 2012r do 31 grudnia 2012 Bogdan Krysiak 2012-01-02
189 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (III) Bogdan Krysiak 2011-10-24
185 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Letnisko Bogdan Krysiak 2011-09-19
184 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele (II) Bogdan Krysiak 2011-09-09
178 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Parcele Bogdan Krysiak 2011-06-13
173 Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym (Huta Podgórna Popowo A) miejscowość Popowo-Letnisko (III) Bogdan Krysiak 2011-03-30

[Liczba odsłon: 1536926]

przewiń do góry