WÓJT GMINY SOMIANKA                                                                                

                                                               Somianka, dnia 17 lipca 2017r.

   

SG.523.11.2017

 


Ogłoszenie o konsultacjach  

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego: „Uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Somianka instrumentem płatniczym ”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

 

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

 

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 26 lipca 2017 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)      listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)      lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka pokój Nr 14 (I piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 18 do 26 lipca 2017 r.

                                                                                                       

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Teresa Lipska pokój nr 12 (I piętro) tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

                                                                                    Wójt                                                                                               

                                                                          /-/ Andrzej Żołyński

                                                                                         

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 17 lipca 2017 r.

2)      na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 17 lipca 2017 r.

3)      na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 17 lipca 2017 r.Regulamin konsultowania
Formularz uwag
Projekt Uchwały Rady Gminy ..............Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacjiInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-17 09:27:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-28 08:49:56
  • Liczba odsłon: 339
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552938]

przewiń do góry