U C H W A Ł A Nr XXVIN/145/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 10 czerwca 2005 r.

 

w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy
i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.

 

       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) – Rada Gminy Somianka na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. – tworzy się następujący obwód głosowania, ustala jego granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej:

Numer

Obwodu

Głosowania

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej

Komisji wyborczej

7

Oddział Zewnętrzny Popowo

Zakład Karny w Warszawie Białołęce

Oddział Zewnętrzny

w Popowie

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-20 11:59:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-20 11:59:47
  • Liczba odsłon: 559
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541628]

przewiń do góry