U C H W A Ł A Nr XV/92/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

 

wyrażająca opinię dotyczącą projektowanych obszarów Natura 2000

 

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13 a ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U z 2001 r. Nr 99, poz. 1.079 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się negatywnie projektowane obszary Natury 2000 położone w granicach administracyjnych Gminy Somianka. Uzasadnienie do uchwały zawiera załącznik.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

   Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XV/92/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

 

 

Uzasadnienie do uchwały wyrażającej

opinię dotyczącą projektowanych obszarów Natura 2000

Rada Gminy Somianka opiniuje negatywnie projektowane obszary Natury 2000 położone granicach administracyjnych Gminy Somianka, ponieważ wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony na naszym terenie będzie miało negatywne skutki. Spowoduje:

 1. spadek produkcji gospodarstw rolnych, a co za tym idzie spadek dochodów gospodarstw rolnych,
 2. bardzo mocno ograniczy gospodarkę leśną i wzrost bezrobocia,
 3. nastąpi ograniczenie działalności inwestycyjnej,
 4. nastąpi zmniejszenie dochodów, spowodowane wyłączeniem z gospodarki rolnej i leśnej obszarów podlegających ochronie,
 5. nastąpi osłabienie rozwoju Gminy.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 14:22:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-10 14:25:23
 • Liczba odsłon: 559
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536962]

przewiń do góry