Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie nabycia działki nr 328/1 o pow. 0,0112 ha położonej we wsi Stare Płudy

Zarządzenie Nr 2/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie nabycia działki nr 329/1 o pow. 0,0085 ha położonej we wsi Stare Płudy

Zarządzenie Nr 3/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie nabycia działki nr 349/1 o pow. 0,0038 ha położonej we wsi Stare Płudy

Zarządzenie Nr 4/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki oznaczonej numerem 1007/21 we wsi Kręgi

Zarządzenie Nr 5/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działek oznaczonych numerami 8 i 43 we wsi Janki

Zarządzenie Nr 6/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 27 stycznia 2016r.
w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somianka


Zarządzenie Nr 7/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie nabycia działki nr 325/1 o pow. 0,0050 ha położonej we wsi Stare Płudy

Zarządzenie Nr 8/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 279/1, 308/1, 404/1, 491/1 i 491/2
położonych w Popowie- Letnisku (obrębie geodezyjnym Huta Podgórna Popowo A)


Zarządzenie Nr 9/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 4 marca 2016r. w sprawie nabycia działki nr 327/1 o pow. 0,0082 ha położonej we wsi Stare Płudy

Zarządzenie Nr 10/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2012 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 marca 2012r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 11/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 16 marca 2016r. w sprawie w sprawie wskazania jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 12/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli podatkowych

Zarządzenie Nr 13/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie nabycia działki nr 350/1 o pow. 0,0070 ha położonej we wsi Stare Płudy

Zarządzenie Nr 14/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i ustalenia ceny czynszu dzierżawnego
za dzierżawę działek nr 252/2 i 253/2 położonych we wsi Wólka Somiankowska


Zarządzenie Nr 15/16 Wójta Gminy Somianka z dnia   21 kwietnia   2016r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i ustalenia ceny czynszu dzierżawnego   za dzierżawę działki nr   249/2 położonej   we wsi Wólka Somiankowska

Zarządzenie N r 16 /16 Wójta Gminy Somianka z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie Nr 17/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 74 położonej w obrębie Huta Podgórna- Popowo A.

Zarządzenie Nr 18/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 4 maja 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 164 we wsi Wola Mystkowska

Zarządzenie Nr 19/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie przeznaczenia   do sprzedaży lokali mieszkalnych

Zarządzenie Nr 20/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 13 maja 2016r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i ustalenia ceny czynszu dzierżawnego za dzierżawę działek nr 8 i 43 położonych we wsi Janki

Zarządzenie Nr 21/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance

Zarządzenie Nr 22/16 Wójta Gminy w Somiance z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulasku

Zarządzenie nr 23/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy oraz ustalenia wyjściowej ceny czynszu
dzierżawnego do przetargu za dzierżawę działek nr 8 i 43 położonych we wsi Janki


Zarządzenie Nr 24/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance

Zarządzenie Nr 25/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance

Zarządzenie Nr 26/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 września 2016r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 19 października 2016r.  zmieniające Zarządzenie Nr 38/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 12 listopada 2013r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz powołania pełnomocnika do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Przeciwdziałania Narkomanii

Zarządzenie Nr 28/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie Nr 29/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 30/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie nabycia działek nr 212/1 o pow. 0,0195 ha i nr 213/1 o pow. 0,0303 ha położonych we wsi Nowe Kozłowo

Zarządzenie nr 31/16 Wójta Gminy Somianka z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie nabycia działki nr 216/1 o pow. 0,0078 ha położonej we wsi Nowe Kozłowo


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-11 13:51:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 10:13:41
  • Liczba odsłon: 953
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541655]

przewiń do góry